Jakie są rodzaje dźwigów HDS?

with Brak komentarzy

Transport towarów to nieodzowny element naszego codziennego życia. Bez niego nie mielibyśmy żywności, paliw, materiałów budowlanych i wszystkich innych rzeczy, które są nam potrzebne i sprawiają nam przyjemność w codziennym życiu. Bez wątpienia najpopularniejszym rodzajem transportu są zwykłe zabudowane naczepy czy też chłodnie do przewozu żywności, ale nie mniej potrzebnym są usługi z wykorzystaniem tzw. HDS. Czym on jest? Jak możemy go wykorzystać i jakie są jego rodzaje?

HDS – definicja

Zacznijmy od początku. Czym jest HDS? Rozwinięciem tego skrótu jest “hydrauliczny dźwig samochodowy”. Jest to zatem po prostu urządzenie służące do samodzielnego załadunku pojazdów, zamontowane wprost na danym pojeździe. Dzięki możliwości załadunku i rozładunku przez kierowcę ciężarówki, jest to jeden z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych rodzajów transportu. Do załadunku i rozładunku takiego pojazdu nie potrzebujemy dodatkowego dźwigu, wózków widłowych, ramp rozładowczych i innych drogich sprzętów czy infrastruktury. HDS nie zajmuje również dużo przestrzeni ładunkowej i jest bardzo pożądany szczególnie w sektorze budowlanym, gdzie często na budowie jest to jedyna możliwa forma rozładunku pojazdów.

Rodzaje dźwigów HDS

Ze względu na swoją uniwersalność, dźwigi HDS nie służą tylko w transporcie materiałów budowlanych. Możemy wyróżnić parę typów takich dźwigów.

  • Dźwig HDS do użytku ogólnego – Montowane zazwyczaj wprost na podwoziu pojazdu. Wysięgnik takiego dźwigu pracuje zazwyczaj poziomo lub pionowo. Najczęściej wyposażony w widły do palet. Są to pojazdy głównie świadczące usługi załadunku i rozładunku bez przestrzeni ładunkowej.
  • Do wycinki leśnej – Są zamontowane na podwoziu pojazdu lub przyczepie dostosowanej do transportu drewna. Wyposażone w specjalne “pazury” do chwytania drewnianych kłód. Pozwalają na załadunek drewna w lesie bez wykorzystania innych maszyn.
  • Montowane za kabiną kierowcy – Są to wysięgniki, które nie zabierając dużo miejsca ładunkowego pozwalają na załadunek i rozładunek towarów z tego samego pojazdu, na którym są zamontowane. Często wykorzystywane w firmach transportowych.
  • Montowane za przestrzenią ładunkową pojazdu – Najczęściej wykorzystywane w pojazdach typu tandem (ciężarówka + przyczepa). Dzięki montażu po środku takiego zestawu, umożliwiają rozładunek towarów z ciężarówki, jak i przyczepy, którą ten pojazd ciągnie, bez konieczności odpinania i przestawiania się względem siebie.

Zaletą takich rozwiązań jest również ich maksymalny wysięg, który sięga często kilku lub nawet kilkunastu metrów, oraz możliwość podnoszenia bardzo ciężkich przedmiotów ważących nawet kilka ton. Kolejną zaletą takich dźwigów jest to, że nie są na stałe związane z podwoziem danego pojazdu. Możemy je zdemontować i zamontować na innym pojeździe, choć wymaga to oczywiście sporo pracy. Warto wspomnieć również o tym, że do rozładunku takiego pojazdu, który wykorzystuje dźwig HDS, potrzebne jest w miarę stabilne i twarde podłoże. Pojazdy wyposażone są również w rozsuwane podpory, które pomagają ustabilizować pojazd podczas załadunku i rozładunku.
Do obsługi HDS potrzebne są również odpowiednie uprawnienia, a sam sprzęt musi mieć ważny przegląd z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Jak widzimy, transport HDS to bardzo uniwersalny i ułatwiający życie i pracę sprzęt potrzebny wielu branżom w sprawnym wykonywaniu swoich usług.